Dotacje na kapitał obrotowy dla ALEX Sp. z o.o.

 

Projekt „Dotacje na kapitał obrotowy dla ALEX Sp. z o.o.”

Nr umowy POPW.01.05.00-20-0169/20-00

w ramach

Programu: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś: Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

 


 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi,

które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 Realizację projektu zaplanowano na okres od 2020-08-01 do 2020-10-31.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, a dofinansowanie wynosi 314 699,31 zł.