Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2

logówki Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2

 

Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2

 

Usługa wdrożenia produktowej witryny internetowej firmy i produkcji promocyjnych treści wizualnych na rzecz firmy ALEX Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie,

będącej członkiem Klastra Obróbki Metali w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”