Usługa wsparcia komercjalizacji pomysłu biznesowego: e-commerce w ALEX Sp. z o.o

 

Projekt „Usługa wsparcia komercjalizacji pomysłu biznesowego: e-commerce w ALEX Sp. z o.o.”

W ramach RPOWP na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Podziałania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu 1A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)

 


 

Projekt polega na dostarczeniu usługi doradczej dotyczącej innowacyjnych (w skali branży) działań w zakresie aktywności marketingowych i sprzedażowych w ramach Internetu,
w tym zweryfikowania możliwości zbudowania kanału sprzedaży opartego na e-commerce.


Całkowita wartość projektu: 60 270,00PLN
Współfinansowanie UE: 36 750,00PLN
Realizację projektu zaplanowano na okres od  2020-10-01 do 2020-11-30.