Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 440,00 kW na dachu budynku produkcyjnego ALEX Sp. z o.o.

 

ALEX Sp. z o.o. realizuje projekt nr WND-RPPD.05.01.00.20-0625/19 pt. „Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 440,00 kW na dachu budynku produkcyjnego ALEX Sp. z o.o.”

 

Celem głównym projektu jest wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przez przedsiębiorstwo ALEX Sp. z o.o. przy zachowaniu warunków ochrony dziedzictwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego.

 

Efekty projektu:

  1. Zwiększenie w 2022 r. liczby jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo o 2 instalacje fotowoltaiczne.
  2. Zmniejszenie w 2022 r. szacunkowej emisji gazów cieplarnianych na potrzeby produkcji energii elektrycznej o 247,08 Mg CO2/rok.
  3. Zwiększenie w 2022 r. zdolności przedsiębiorstwa do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 0,44 MW.
  4. Zwiększenie w 2023 r. produkcji energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo o 420 MWh.
  5. Wzrost w 2023 r. oszczędności w opłatach za korzystanie z energii elektrycznej.
  6. Osiągnięcie w 2023 roku dodatkowych przychodów przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.
  7. Zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 2 280 000,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 140 000,00 PLN.