Norma SAE J1832:2016

norma_sae_alex_tadeusz ożarowski_2020Norma SAE International J1832:2016

Wszystkie wtryskiwacze ALEX są produkowane i testowane zgodnie z wymogami amerykańskiej normy SAE-J1832:2016, utworzonej specjalnie do standaryzacji produkcji oraz pomiarów wtryskiwaczy benzynowych. Norma zakłada jednolitość w ocenie i testach pomiarowych przeprowadzanych na wtryskiwaczach stosowanych w silnikach benzynowych.

Zastosowanie znormalizowanych procedur testowych:

  • umożliwia, zarówno producentom wtryskiwaczy, jak i użytkownikom końcowym, utworzenie jednego zdefiniowanego testu dla każdego z kluczowych parametrów wydajności wtryskiwacza,

  • zapewnia uzyskanie stabilnej jakości i powtarzalnych parametrów wyrobów gotowych,

  • wykazuje dbałość o utrzymywanie odpowiedniego poziomu wiedzy i śledzenie trendów rozwojowych w przemyśle.

 


SAE – potwierdzenie najwyższej jakości

Stosowanie jednolitych i znormalizowanych procedur testowania i oceny wtryskiwaczy przelotowych jest ważne dla światowej społeczności motoryzacyjnej. Znormalizowane procedury testowe umożliwiają, zarówno producentom wtryskiwaczy, jak i użytkownikom końcowym, utworzenie jednego zdefiniowanego testu dla każdego z kluczowych parametrów wydajności wtryskiwacza. 

 

 

Cele techniczne SAE

Zapewniono szczegółowe procedury testowe w celu określenia wielu parametrów wtryskiwacza, w tym kluczowych: charakterystyk dynamicznych i statycznych, przedziału pracy determinowanego przez LFR (Linear Flow Range – Zakres liniowego przepływu) i WFR (Working Flow Range – zakres użytecznego przepływu), minimalnych czasów sterowania czy offset’u.

Zastosowanie normy:

  • ustanawia najlepsze dostępne procedury testowe i zaleca sprzęt testowy oraz metody pomiaru wydajności wtryskiwaczy paliwa,

  • definiuje parametry i kluczowe wskaźniki, związane z pomiarem charakterystyk wydajności wtryskiwaczy paliwa,

  • standaryzuje nomenklaturę odnoszącą się konkretnie do testowania wtryskiwaczy.

 

 

 

 


 

logo-sae-international


O SAE International

SAE International (wcześniej znane jako Society of Automotive Engineers) to globalne stowarzyszenie zrzeszające inżynierów i ekspertów technicznych z przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i pojazdów użytkowych. Ich misją jest poszerzanie wiedzy na temat mobilności i rozwiązań z korzyścią dla ludzkości.

Stowarzyszenie łączy i kształci profesjonalistów, a także opracowuje standardy w różnych branżach. Dostarczyli tysiące norm dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Zobacz pełną listę ich norm tutaj.

Więcej o SAE International: www.sae.org