Wdrożenie do produkcji innowacyjnego wtryskiwacza LPG

 

Projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0374/20 pn.: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego wtryskiwacza LPG”

w ramach RPOWP na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

 


 

Całkowita wartość projektu: 14 207 938,66PLN
Wydatki kwalifikowalne 11 551 169,64PLN
Współfinansowanie UE: 6 584 166,69PLN


Realizację projektu zaplanowano na okres od 2021-01-01 do 2022-12-31.